Baza laboratoryjna

Laboratorium robotyki

Laboratorium wyposażone jest w dwa roboty Fanuc S-420F, robota Fanuc ArcMate i100, robota Mitsubishi MoveMaster EX RV-M1, robota Hyundai HR015, robota Kawasaki RS20N oraz dwuosiowy manipulator portalowy. Roboty posiadają 5-6 osi CNC, posiadają moduły umożliwiające podłączenie cyfrowych sygnałów I/O, porty szeregowe lub sieciowe do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Roboty Fanuc S420F umieszczone są w wydzielonej strefie, do której dostępu strzeże optyczna bariera bezpieczeństwa EZ-SCREEN SGP2-500.

Badania
Stanowisko wykorzystywane jest do implementacji i weryfikacji algorytmów sterowania rozproszonego opracowywanych w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych.
Prowadzone są wstępne badania dotyczące możliwości współdziałania dwóch robotów przy realizacji wspólnych zadań technologicznych.
Realizowane są także badania nad zastosowaniem systemów wizyjnych w sterowaniu robotami.

Dydaktyka
Stanowisko wykorzystywane jest w ramach zajęć z przedmiotów:
Podstawy robotyki, Roboty i manipulatory, Automatyzacja systemów wytwarzania, Elementy i układy sterowania robotów, Programowanie obrabiarek i robotów, Modelowanie i projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania, Inteligentne systemy wytwarzania.

Studenci zapoznają się z budową, działaniem i sterowaniem robotów i manipulatorów przemysłowych. Poznają języki i sposoby programowania robotów i manipulatorów oraz zastosowania systemów wizyjnych w sterowaniu.

Przeprowadzają badania parametrów statycznych i dynamicznych robotów takich jak: dokładność, powtarzalność, prędkości, przyspieszenia czy drgania.
Ponadto w ramach prezentowanego stanowiska studenci zapoznają się z systemami bezpieczeństwa implementowanymi w zrobotyzowanych systemach produkcyjnych


Laboratorium Diagnostyki i Monitoringu Maszyn

Opis
Laboratorium składa się z zespołów stanowisk wyposażonych w różnego rodzaju czujniki do pomiaru głównych mechanicznych parametrów pracy maszyn i urządzeń, w tym manipulatorów i robotów przemysłowych, takich jak: przemieszczenie liniowe i kątowe, prędkość liniowa i obrotowa, siła, ciśnienie, natężenie przepływu. Dodatkowo student zapoznaje się z metodami diagnostyki i monitoringu w wybranych problemach technicznych, jak: stan dynamiczny elementów wirujących, zapowietrzenie hydraulicznego układu napędowego, sprzężenie cierne w układzie napędu cięgnowego. W sposób praktyczny przedstawiony zostaje problem budowy, funkcjonowania i podłączenia układów akwizycji sygnałów pomiarowych i wykorzystania w tym celu oprogramowania specjalistycznego.

Badania
Laboratorium umożliwia m.in. badanie wybranych czujników pomiarowych mi.in. potencjometrycznych, ultradźwiękowych, indukcyjnych, enkoderów inkrementalnych i absolutnych, akcelerometrów, i innych. Dokonywany jest pomiar oraz akwizycja danych doświadczalnych o własnościach dynamicznych układu zawierającego w swojej konfiguracji moduły o zmiennej strukturze i nieliniowych charakterystykach. W układzie napędowo-sterującym prowadzone są testy wybranych metod i narzędzi pomiarowych, zwiększających praktyczne wykorzystanie wiedzy w pracach inżynierskich.

Dydaktyka
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach przedmiotu Diagnostyka i Monitoring Maszyn. Celem jest zapoznanie studentów z budową oraz zasadą działania czujników i kart pomiarowych w układach monitorujących ciągłe zmienne sygnały rzeczywiste parametrów roboczych maszyn i urządzeń, z ideą i metodologią kalibracji narzędzi, jak również cech technicznych tych elementów.


Laboratorium Technik Multimedialnych

Laboratorium Technik Multimedialnych

W skład wyposażenia Laboratorium technik multimedialnych wchodzi piętnaście stanowisk komputerowych połączonych siecią lokalną. Każde stanowisko posiada kamerę internetową, słuchawki
z mikrofonem oraz odtwarzacz DVD. Dodatkowo na wyposażeniu laboratorium znajdują się: projektor video, cyfrowa kamera video, magnetowid, odtwarzacz DVD-Audio/Video, amplituner i zestaw głośników w systemie surround sound 6.1, a także skaner oraz kolorowa drukarka laserowa. Laboratorium dysponuje szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Wśród dostępnego oprogramowania znajdują się m.in: system CAD/CAM/CAE CATIA, ERP IFS Applications, LabView, MATLAB, Vensim, Arena, Simul8 i Microsoft Visual Studio.

Badania
Laboratorium wykorzystywane jest m.in. na potrzeby projektowania, implementacji oraz testowania metod i algorytmów optymalizacyjnych inspirowanych procesami biologicznymi i fizycznymi (m.in. algorytmy ewolucyjne, rojowe)

Ponadto prowadzone są prace w zakresie symulacji i optymalizacji wielomaszynowych systemów wytwarzania i transportu. Prowadzone prace obejmują swym zakresem także zdalne sterowanie i monitoring systemów produkcyjnych.

Dydaktyka
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć z przedmiotów:
Podstawy automatyki, Modelowanie i optymalizacja systemów, Komunikacja komputerowa, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Języki programowania, Języki dla Internetu, Systemy wizyjne w procesach wytwarzania, Systemy komputerowego wspomagania. Metody optymalizacji.
W trakcie zajęć studenci realizują zadania związane z projektowaniem i analizą układów automatycznej regulacji, zapoznają się z zagadnieniami modelowania i symulacji systemów. Nabywają umiejętności z zakresu technologii informacyjnych a dotyczących programowania w językach C/C++, językach dla Internetu (HTML, PHP, JavaScript i inne), zapoznają się z problematyką sieci komputerowych i technik transmisji multimedialnych oraz projektowaniem konstrukcji i technologii przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów CAD/CAM/CAE.


Laboratorium Sterowania w Systemach Transportowych

Opis
Laboratorium składa się z elementów stosowanych w sterowaniu współczesnych systemów transportowych.
Jako urządzenia sterowania wykorzystywane są m.in. układnica magazynowa, suwnica jednodźwigarowa podwieszona oraz dźwig z pośrednim napędem hydraulicznym. Automatyzacja pracy urządzeń roboczych np. w magazynach wysokiego składowania wymaga zastosowania odpowiednich systemów pozycjonowania tych urządzeń. Precyzja i dokładność w ustawieniu mobilnego urządzenia we wskazanym punkcie adresowym jest bardzo ważna dla niezawodnego przekazywania ładunku. Niezbędną informacją jest ciągła znajomość chwilowego położenia w przestrzeni urządzenia roboczego. Stanowi ona wielkość wejściową układów regulacji.

Badania
Laboratorium umożliwia m.in. badanie dźwigu z pośrednim napędem hydraulicznym i układem sekwencyjno-adaptacyjnego sterowania. Dokonywany jest pomiar oraz akwizycja danych doświadczalnych o własnościach dynamicznych układu zawierającego w swojej konfiguracji moduły o zmiennej strukturze i nieliniowych charakterystykach. W układzie napędowo-sterującym dźwigu, dla potrzeb eksperymentu, istnieje możliwość wykorzystania sekwencyjnej techniki regulacji prędkości ruchu platformy (hydraulicznym blokiem zaworowym)
lub płynnej regulacji (przemiennik częstotliwości).

Dydaktyka
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach przedmiotu Sterowanie w Systemach Transportowych. Celem jest zapoznanie studentów z budową układnic magazynowych, dźwigów hydraulicznych oraz systemami do ich sterowania oraz z budową suwnic i układami do ich sterowania, a także współczesnymi systemami techniki pomiarowo-diagnostycznej dźwignic.


Laboratorium Układów Sterowania i Mechatroniki

Opis
Laboratorium wyposażone jest w jedenaście programowalnych sterowników logicznych (PLC) firm GE Fanuc i Siemens, siedem zestawów falownik-silnik 3f oraz zestawy ewaluacyjne do nauki i testowania programów dla mikrokontrolerów rodziny AVR i ARM, multimetry, oscyloskopy cyfrowe, zasilacze laboratoryjne. Na stanowiskach komputerowych zainstalowane jest oprogramowanie narzędziowe dla PLC: Proficy Machine Edition, Logic Deweloper PLC, a także systemy SCADA: InTouch i Proficy ME View, oprogramowanie LABVIEW, MATLAB, CATIA oraz SDCC i Atmel Studio do programowania układów mikroprocesorowych

Badania
Laboratorium wykorzystywane jest do testowania algorytmów sterowania, połączeń sieciowych PLC dla różnych protokołów komunikacyjnych, redundancji programowej i sprzętowej, projektowania i testowania systemów automatyzacji różnych obiektów, projektowania i wykonywania małych mikroprocesorowych układów sterowania.
Prowadzone są również prace z zakresu symulacji i komputerowego wspomagania modelowania układów mechatronicznych.

Dydaktyka
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć z przedmiotów: Systemy sterowania i oprogramowania, Inteligentne systemy wytwarzania, Podstawy automatyki, Teoria sterowania, Lokalne układy sterowania.
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z oprogramowaniem MATLAB i LABVIEW a następnie realizują zadania związane z identyfikacją obiektów sterowania oraz projektowaniem i analizą układów automatycznej regulacji.
Zapoznają się z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC i mikrokontrolerów. Praktycznie poznają programy narzędziowe: Proficy ME, Logic Deweloper PLC oraz programy do wizualizacji InTouch i Proficy ME View. Samodzielnie realizują projekt automatyzacji wybranego obiektu oraz jego wizualizacji w wybranych programach: narzędziowym i wizualizacyjnym, łączą aplikację SCADA ze sterownikiem programem komunikacyjnym i praktycznie testują cały projekt. W ramach koła naukowego studenci projektują, wykorzystując oprogramowanie CATIA oraz komponenty układów mechatronicznych.


Laboratorium Systemów Napędu i Sterowania Elektrohydraulicznego

Opis
Laboratorium składa się z najnowocześniejszych elementów stosowanych we współczesnych systemach napędu i sterowania elektrohydraulicznego. Stanowiska hydrauliki olejowej składają się z oryginalnych elementów maszyn wykorzystywanych w projektach badawczych zleconych przez firmę Caterpillar. Pierwsze w tej części Europy stanowisko hydrauliki wodnej powstało w ramach programu Nessie® firmy Danfoss. Stanowiska wyposażone są w najnowocześniejsze elementy pomiarowe czujniki do pomiaru ciśnienia, temperatury, przemieszczenia, siły, kąta obrotu oraz aparaturę kontrolno-pomiarową opartą głownie na takich programach jak Matlab/Simulink i LabView.

Badania
Laboratorium umożliwia pełne badania elementów wchodzących w skład osprzętu koparki i manipulatorów hydraulicznych. Możliwa jest zmiana konfiguracji elementów układu, co umożliwia przetestowanie innych rozwiązań systemu sterowania z wykorzystaniem klasycznych jak
i nowoczesnych elementów hydro- i elektrohydraulicznych, w badaniach mających określić wartości sił, ciśnień i zapotrzebowanie mocy na podstawie prób symulujących obciążenie podczas rzeczywistych warunków pracy maszyny. Podjęto również próby zdalnego sterowania ruchami manipulatora poprzez sieć komputerową przewodową, jak i bezprzewodową z jednoczesnym podglądem pola pracy przy użyciu kamer cyfrowych.

Dydaktyka
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach przedmiotów Sterowanie i Napęd Hydrauliczny i Pneumatyczny oraz Sterowanie i Automatyzacja Maszyn. W trakcie zajęć studenci informowani są o nowych trendach w układach hydraulicznych, propagujących ekologiczne napędy hydrauliczne.

Uczestnicy laboratorium zapoznają się z elementami składowymi wodnego układu napędowego manipulatora oraz olejowego napędu maszyn na przykładzie koparki. Wyznaczają ich podstawowe charakterystyki.

Rejestracja parametrów pracy układów prowadzona jest z wykorzystaniem komputerowych systemów pomiarowych, pozwalających na przetworzenie mierzonych sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe i automatyczną akwizycją danych.
Na podstawie opracowanych danych pomiarowych wyznacza się wartości m.in. takich parametrów jak: moc na wyjściu z pompy, zredukowany moment bezwładności, siły uciągu, sprawność mechanizmu napędu jazdy oraz siły w poszczególnych siłownikach manipulatora.

Laboratorium Systemów Napędu i Sterowania Pneumatycznego i Elektropneumatycznego


Opis
Laboratorium składa się z elementów stosowanych we współczesnych systemach napędu i sterowania pneumatycznego oraz elektropneumatycznego. Stanowiska pozwalają na zapoznanie z budową, doborem i zasadą działania głównych elementów zasilanych sprężonym powietrzem. Bogaty zestaw części umożliwia budowę wybranych układów sekwencyjnych i oscylacyjnych. Wykorzystanie sterownika PLC pozwala tworzyć własne algorytmy sterowania prędkością i siłą elementów wykonawczych. W laboratorium znajdują się również zdalnie sterowane stanowisko pneumatyczne obsługiwane za pomocą tabletu z systemem Android.

Badania
Laboratorium umożliwia badanie elementów pneumatycznych dla określonego ciśnienia zasilania do 1 MPa oraz regulowanego obciążenia lub dodatkowej masy. Komponenty pozwalają na badanie problemu pozycjonowania złożonych systemów pneumatycznych z uwzględnieniem układów sterowania otwartego i zamkniętego. Prostota budowy układów pneumatycznych pozwala aktualnie na budowę i badanie złożonych algorytmów sterowania w tym wykorzystanie systemów sterowania zdalnego.

Dydaktyka
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach przedmiotu Sterowanie i Napęd Hydrauliczny i Pneumatyczny. Pozwala na zapoznanie z charakterystyką powietrza jako medium roboczego oraz budową i zasadą działania elementów układu napędu pneumatycznego, takie jak: siłownik, zawór, regulator, zespół przygotowania powietrza, kompresor. Szczególny nacisk kładziony jest na sposoby sterowania głównymi parametrami pracy elementów wykonawczych, przez praktyczne podłączania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.

Układ pneumatyczny ze sterowaniem zdalnym pozwala wykonać laboratorium z dowolnego
miejsca z dostępem do Internetu. Dzięki temu można zapoznać się z techniką proporcjonalną
i jej wykorzystaniem w systemach regulacji parametrów napędu i sterowania pneumatycznego. Podanie wybranych sygnałów sterujących umożliwia obserwację odpowiedzi pracy jednostek liniowych w układzie otwartym i zamkniętym. Dodatkowo
student rozwiązuje konkretny problem automatyki poprzez budowę programu w języku drabinkowym i jego weryfikację w sterownikuciąg dalszy… w opracowaniu

Aktualności

Skip to content