Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Od roku 1998 Politechnika Krakowska bierze udział w realizacji programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, znanego jako Program SOCRATES. Głównym zadaniem Programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w zakresie edukacji, która ma przyczyniać się do powstawania Europy bez granic i barier. Komponentem, w ramach którego uczelnie europejskie mają szansę realizować te zadania jest ERASMUS, a dwa prowadzone w jego ramach działania cieszące się największą popularnością wśród europejskiej społeczności akademickiej to wymiana kadry naukowej oraz organizowanie wyjazdów studentów. Dzięki temu studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość wzięcia udziału w wyjazdach stypendialnych do różnych uczelni Europy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://riad.usk.pk.edu.pl/~pd5/

Istnieją również możliwości wyjazdów związanych z wymianą międzynarodową realizowaną poza programami europejskimi. Do tej pory realizowana wymiana studentów dotyczyła następujących uczelni:

  • Mechanical Engineering Department, Kettering University, USA
  • Department of Mechanical and Marin Engineering. Faculty of Engineering, Bergen University College, Norwegia
  • Uniwersytet Architektury i Budownictwa, Sankt Petersburg, Rosja
  • Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Chmielnicki, Ukraina
  • Slovak University of Technology, Bratislava, Słowacja
  • Technical University of Košice, Košice, Słowacja
  • University of Žilina, Žilina, Słowacja
  • Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Węgry

Aktualności

Skip to content