Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych (studia I i II stopnia)

Specjalność ukierunkowana na nowoczesne zastosowania technik informatycznych w systemach produkcyjnych. Specjalność ta w sposób szczególny koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych w automatyzacji i robotyzacji systemów produkcyjnych, zgodnych z ideą cyfrowej rewolucji przemysłowej, czyli przemysłu 4.0. Absolwent uzyskuje kompetencje o charakterze narzędziowym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w systemach produkcyjnych. Obejmuje to m.in. takie zagadnienia jak: Internet rzeczy, programowanie układów sterowania, zaawansowane techniki CAD/CAM, języki dla Internetu czy też komputerowe systemy zarządzania i sterowania produkcją. Dzięki kształceniu uwzględniającym obecne trendy rozwojowe najnowocześniejszych technologii, oferuje solidne podstawy zarówno w procesie poszukiwania satysfakcjonującego miejsca pracy, jak również dalszego kształcenia niezbędnego w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.

.

Aktualności

Skip to content