Automatyzacja Systemów Wytwarzania

Studia II stopnia

Program specjalności jest odpowiedzią na wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej, której wyróżnikiem jest cyfrowa produkcja będąca urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki. W takiej fabryce systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworząc wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego.

Absolwenci specjalności poznają techniki i zasady funkcjonowania organizacji produkcyjnych stosujących łącznie lub używających systemów cyber- fizycznych, internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego otrzymując wiedzę z zakresu zintegrowanego projektowania wyrobów procesów i systemów wytwarzania.

Opis aktualnych przedmiotów ogólnych, kierunkowych oraz specjalnościowych realizowanych na specjalności w roku 2020/21 znajduje się pod linkiem:

Plan specjalności:
Automatyzacja systemów wytwarzania

Aktualności

Skip to content