Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

(studia II stopnia)

Specjalność zapoznaje z teoretyczną i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi z ograniczonym udziałem człowieka. Studenci są przygotowywani do projektowania i symulacji działania systemów sterowania oraz układów diagnostyki i monitoringu. Dodatkowo w ramach specjalności, podejmowana jest tematyka energooszczędnych i ekologicznych układów napędu i sterowania oraz zastosowania nowoczesnych systemów CAD. Studenci specjalności budują elementy systemów sterowania wspierających pracę operatora maszyn mobilnych i urządzeń. Nabyte kompetencje dobrze przygotowują do pracy inżyniera, szczególnie w aspekcie potrzeb przemysłu 4.0.

Aktualności

Skip to content