Ławica Hybrydowych Pojazdów Podwodnych

4 miejsce

dla projektu “Ławica Hybrydowych Pojazdów Podwodnych” autorstwa Studentów AiR, którzy w roku akademickim 2020/21 uczestniczyli w Uczelnianej Sesji Studenckich Kół naukowych.

Gratulujemy Panom: Krystianowi Zapotocznemu, Marcinowi Sroka oraz Tomaszowi Talarczykowi. Opiekunami merytorycznymi projektu byli dr inż. Marcin Malec i dr inż. Marcin Morawski.

Ławica Hybrydowych Pojazdów Podwodnych

Projekt ławicy pojazdów podwodnych powstał w ramach współpracy trzech studentów: inż. Tomasza Talarczyka, inż. Marcina Sroki i inż. Krystiana Zapotocznego pod opieką dr. inż. Marcina Malca i dr. inż. Marcina Morawskiego, którzy od ponad 10 lat intensywnie rozwijają obszar podwodnych robotów mobilnych. Przedsięwzięcie jest pierwszym (wstępnym) etapem rozwoju systemu monitorowania linii brzegowej akwenów wykorzystującym ławicę podwodnych pojazdów hybrydowych. Projekt ma na celu stworzenie i przetestowanie prototypów rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa obszarów infrastruktury portowej oraz statków. Ławica współpracujących pojazdów podwodnych będzie wspierać realizację zadań związanych z monitoringiem linii brzegowej. Hybrydowy system napędowy realizuje dwa tryby ruchu: szybki, ale głośny, wykorzystujący pędniki śrubowe oraz znacznie wolniejszy, lecz cichszy biomimetyczny system napędowy oparty na oscylacyjnym ruchu dwóch niezależnie działających płetw bocznych i zbiorniku balastowym. Wymiana informacji między pojazdami, wykorzystująca sygnały świetlne i radiowe, pozwala na komunikację pojazdów tak, aby mogły one monitorować jak największy obszar. Częściową bezobsługowość zapewnia system bezprzewodowego ładowania. Pierwszym etapem tak rozbudowanego projektu było przetestowanie trzech głównych elementów pojazdu: napędu hybrydowego, komunikacji świetlnej i systemu bezprzewodowego ładowania. Projekt związany jest z rozwojem technologii pojazdów biomimetycznych opartych między innymi na konstrukcji „CyberRyby”. Realizowane prace w projekcie FutureLab w latach 2019-2021 pozwoliły na rozwój konstrukcji pojazdów budowanych w Laboratoriom Pojazdów Podwodnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Rozwiązania wykorzystane w pojazdach doczekały się czterech zgłoszeń patentowych w UPRP a efekty zrealizowanych prac przedstawione zostały w ramach e-sesji kół naukowych Wydziału Mechanicznego gdzie zdobyły I miejsce i Uczelnianej sesji kół naukowych PK.

Aktulności

Skip to content