mgr inż. Tomasz Talarczyk laureatem nagrody Stella Explorata

W dniach 12-14 października odbyła się XVIII Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności – ASMOR 2022, organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Konferencja organizowana cyklicznie co dwa lata, jest jedną z najstarszych konferencji technicznych w Polsce, profil tematyczny obejmuje nauki związane z szeroko pojętą automatyzacją. W trakcie wydarzenia organizowany jest konkurs dla młodych pracowników nauki o nagrodę Stella Explorata, przyznawaną przez komitet naukowy konferencji za najlepszy referat młodego autora.

Pracownik naszej Katedry, a także doktorant Szkoły Doktorskiej – mgr inż. Tomasz Talarczyk wygłosił referat z zakresu podwodnej robotyki mobilnej pt. „DYNAMIC DIVING MOTION MODEL OF HYBRID – PROPELLED UNMANNED UNDERWATER VEHICLE – SIMULATION AND EXPERIMENTAL VERIFICATION”. Referat jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2009 r. projektu CyberRyba.

Wystąpienie zostało ogłoszone – jednogłośną decyzją jury – najlepszym referatem zaprezentowanym przez uczestników do 35 roku życia. Nagroda – statuetka lampy okrętowej – została wręczona przez przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr. hab. inż. Zygmunta Kitowskiego oraz przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr. hab. inż. Bogdana Żaka, prof. AMW.

Serdecznie gratulujemy!

Aktulności

Skip to content