mgr inż. Tomasz Talarczyk laureatem nagrody Stella Explorata

W dniach 12-14 października odbyła się XVIII Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności – ASMOR 2022, organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

Konferencja organizowana cyklicznie co dwa lata, jest jedną z najstarszych konferencji technicznych w Polsce, profil tematyczny obejmuje nauki związane z szeroko pojętą automatyzacją. W trakcie wydarzenia organizowany jest konkurs dla młodych pracowników nauki o nagrodę Stella Explorata, przyznawaną przez komitet naukowy konferencji za najlepszy referat młodego autora.

Pracownik naszej Katedry, a także doktorant Szkoły Doktorskiej – mgr inż. Tomasz Talarczyk wygłosił referat z zakresu podwodnej robotyki mobilnej pt. „DYNAMIC DIVING MOTION MODEL OF HYBRID – PROPELLED UNMANNED UNDERWATER VEHICLE – SIMULATION AND EXPERIMENTAL VERIFICATION”. Referat jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2009 r. projektu CyberRyba.

Wystąpienie zostało ogłoszone – jednogłośną decyzją jury – najlepszym referatem zaprezentowanym przez uczestników do 35 roku życia. Nagroda – statuetka lampy okrętowej – została wręczona przez przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr. hab. inż. Zygmunta Kitowskiego oraz przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr. hab. inż. Bogdana Żaka, prof. AMW.

Serdecznie gratulujemy!

Aktulności

Wyślij wiadomość

Skip to content