Prezentacja finalna pojazdów SABUVIS

Prezentacja finalna pojazdów SABUVIS

W dniu 16 października 2018 odbyła się prezentacja finalna pojazdów SABUVIS (Swarm of Biomimetic Unmanned Underwater Vehicles for Underwater ISR). Jedną z konstrukcji był BUV (ang. Biomimetic Underwater Vehicle) wykonany przez zespół Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP oraz partnerami zagranicznymi z Niemiec i Portugalii. Demonstracja działania odbyła się w Zatoce Gdańskiej w rejonie mola w Mechelinkach. Podczas prezentacji pojazdy realizowały wyznaczone zadania w sposób autonomiczny z omijaniem przeszkód stacjonarnych oraz rejestracją sygnałów pól fizycznych. Projekt zakończył się sukcesem w grudniu 2018 roku.

Aktulności

Skip to content