Wykorzystanie systemu DCS do wizualizacji pracy instalacji gaśniczej CFI dla zbiorników magazynowych z dachami pływającymi

Autorzy:mgr inż. Paweł Grzywa
Promotor:dr inż. Marcin Malec

Celem pracy było wykonanie aplikacji służącej do monitoringu instalacji gaśniczej CFI firmy SAVAL, która znajduje zastosowanie jako uzupełnienie instalacji przeciwpożarowej na zbiornikach magazynowych z dachami pływającymi.
W związku z tym, że dach pływa na produkcie, a zatem przemieszcza się względem ścian zbiornika, największe ryzyko wystąpienia pożaru występuje w obszarze uszczelnień dachu pływającego. To właśnie tam umieszczone są dysze, które pod wpływem nadmiernej temperatury rozpylają środek gaśniczy, pochodzący z zasobników umieszczonych na dachu, bezpośrednio w miejsce pożaru. Pomimo, iż instalacja nie wymaga żadnej ingerencji z zewnątrz do prawidłowego działania możliwe jest nadzorowanie jej stanu na podstawie informacji o niskim poziomie czynnika i niskim ciśnieniu azotu w zasobniku, co daje natychmiastową informację dla obsługi o zaistniałym zdarzeniu. Dodatkowo, diagnostyka każdej sekcji gaśniczej z osobna daje możliwość odpowiedniego rozlokowania jednostek straży pożarnej, tak aby zapewnić jak najefektywniejszą walkę z pożarem.

Zakres pracy dyplomowej obejmuje:
  • przegląd aktualnie stosowanych systemów ochrony przeciwpożarowej zbiorników magazynowych paliw płynnych,
  • przegląd istniejących systemów monitoringu instalacji gaśniczej firmy SAVAL oraz oszacowanie trendów ich rozwoju,
  • omówienie rozwiązań technicznych systemów SCADA/PLC oraz DCS firmy Honeywell,
  • opracowanie koncepcji i wykonanie oraz przetestowanie nowego systemu monitoringu z wykorzystaniem komponentów systemu DCS firmy Honeywell, tj. oprogramowania Experion LX oraz sterownika ControlEdge UOC.

Aktulności

Skip to content