Automatyka i Robotyka

Zdobądź najbardziej pożądany zawód na rynku pracy

Kierunek otrzymał akredytację do roku akad. 2025/26

DLACZEGO AUTOMATYKA I ROBOTYKA?

Automatyka i Robotyka (AiR) jest bardzo dynamicznie rozwijającym się kierunkiem studiów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Poziom automatyzacji i robotyzacji jest wskaźnikiem rozwoju technologicznego każdej gospodarki.

Wraz z rozwojem nowoczesnego przemysłu wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę inżynierską w zakresie automatyki i robotyki. 

Podjęcie studiów na kierunku automatyka i robotyka daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych. 

Umożliwia to absolwentom AiR znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

DOBRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Kierunek Automatyka i Robotyka zapewnia wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje konieczne do wykorzystywania profesjonalnych narzędzi wspomagających prace inżynierskie w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań, integrowania oraz użytkowania układów i systemów automatyki i robotyki w różnych obszarach działalności gospodarczej. Absolwenci AiR przygotowani są do pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej czyli w okresie transformacji do przemysłu 4.0.

Wybierz AiR a dobra ROBOTA cię nie ominie

PRAKTYKI I PRACA

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera automatyka.

Praktyki to wspaniała okazja do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Dzięki współpracy naszej uczelni z firmami oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w umowę o pracę.

Efekty kształcenia dla kierunku „Automatyka i robotyka” dają ponadto absolwentom podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, dla której pomocną dłoń oferuje między innymi Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Kształcimy kadry m.in. dla:

Wirtualny dziekanat

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Platfoma do e-learningu

Office 365 dla studentów, 
Informacje jak założyć

Opinie absolwentów, którzy ukończyli kierunek AiR

Wybór interesujących prac dyplomowych

Aktywność studentów kierunku AiR na Festiwalu Nauki

Udostępniane materiały dydaktyczne w M-06

Skip to content