Badanie możliwości zastosowania urządzenia Emotiv Epoc+ do sterowania pracą robota przemysłowego

Autor: Tomasz Dutka
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Zasadniczym celem pracy było zbadanie czy możliwe jest sterowanie prostymi ruchami robota przemysłowego za pomocą poleceń myślowych wydawanych przez operatora. Dla realizacji tego zadnia opracowano system złożony z urządzenia Emotiv Epoc+ odpowiedzialnego za akwizycję danych EEG, które zintegrowano z opracowanym oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie pozyskanych informacji na polecenia dla robota przemysłowego realizującego proste zadania manipulacyjne. Opracowany system zdalnego sterowania robotem za pomocą myśli umożliwia poruszanie chwytakiem w trzech osiach kartezjańskiego układu współrzędnych. Należy zaznaczyć, że prawidłowe rozpoznawanie komend myślowych operatora umożliwiających sterowanie pracą robota wymaga wcześniejszego treningu z wykorzystaniem oprogramowaniu Emotiv.

Aktulności

Skip to content