Budowa pojazdu pływającego z napędem falowym typu MPF

Autorzy:inż. Maciej Kopała
Promotor:dr inż. Marcin Malec

Niniejsza praca dyplomowa składa się z dwóch głównych części. W pierwszej części zostały omówione zagadnienia teoretyczne, związanych z czynnościami wykorzystanymi w procesie projektowania i wykonania pojazdu nawodnego. Przedstawiono i przeanalizowano sposoby poruszania się ryb w kwestii możliwości naśladowania ich w robotyce mobilnej. Dokonano przeglądu artykułów naukowych, w których omówiono dostępne już rozwiązania napędowe możliwe do zastosowania w pojeździe nawodnym. Opisano także falę biegnącą, która generowana jest przez mechanizm. Poruszono również temat komputerowego wspomagania – CAD i środowisk wykorzystywanych do tego celu. Opisano również system do projektowania aplikacji mobilnej.
Druga część tej pracy została poświęcona bezpośrednio wykonaniu pojazdu nawodnego. Podjęto się tematyki modelowania 3D w środowisku projektowym Solidworks na bazie licencji edukacyjnej. Przedstawiono komponenty mechaniczne oraz elektroniczne wykorzystane przy budowaniu pojazdu. Omówiono zagadnienia związane z oprogramowaniem systemu sterowania, w oparciu o dostępne, bezpłatne narzędzia programistyczne. Poruszono ponadto tematykę tworzenia aplikacji mobilnej oraz komunikacji z pojazdem wykorzystując technologię Bluetooth.Więcej na:
https://www.facebook.com/CyberRyba/

Aktulności

Skip to content