Opracowanie stanowiska dydaktyczno-przemysłowego wykorzystującego sterownik PLC, przemiennik częstotliwości oraz inne urządzenia i peryferia stosowane w automatyce

Autorzy:inż. Mikołaj Janczur
Promotor:dr inż. Marcin Malec

Cel niniejszej pracy zakłada opracowanie i wykonanie przykładowej aplikacji przemysłowej, która zostanie zrealizowana na stanowisku dydaktyczno-przemysłowym i będzie integrowała w działaniu zamontowane na nim elementy. Całość pracy podzielono na trzy części. W pierwszej z nich skupiono się na teoretycznym opisie zagadnień i urządzeń występujących jednocześnie w przedstawionej aplikacji a także układach sterowania współczesnej automatyki. W rozdziale drugim opisano wspomniane wcześniej stanowisko dydaktyczno-przemysłowe oraz przedstawiono oprogramowanie UniLogic. Jest to dedykowane środowisko służące do programowania urządzeń Unitronics z serii Unistream. Ostatnia część pracy związana będzie z omawianą i wykonaną przez autora aplikacją. W zakres związanych z tym prac będą wchodziły wymienione dalej działania. Zaprogramowanie sterownika PLC w taki sposób, by pokazać dwie metody regulacji temperatury cieczy w zbiornikach. Pierwszy ze zbiorników będzie wykorzystywał regulację PID ze sprzężeniem zwrotnym oraz funkcją samo-strojenia. Regulacja w drugim zbiorniku będzie opierać się na regulatorze dwupołożeniowym z regulowaną histerezą. Zakresem działań jest także stworzenie dla wszystkich procesów czytelnej wizualizacji na panelu operatorskim zintegrowanym w sterowniku PLC, wszystko tak, aby zagwarantować przejrzyste i łatwe w obsłudze działanie aplikacji. Dodatkowym celem pracy jest uruchomienie i konfiguracja modemu GSM, tak aby w odpowiednim czasie informował użytkownika o zaprogramowanych zdarzeniach a w tym m.in. osiągnięcie zadanych temperatur przez każdy z regulatorów. Skomunikowanie sterownika PLC z przemiennikiem częstotliwości, pokazanie metody jego programowania oraz wykonanie wizualizacji na ekranie HMI do sterowania pracą przemiennika oraz współpracującego z nim trójfazowego silnika indukcyjnego asynchronicznego klatkowego. Zaprezentowana zostanie także zasada działania oraz sposobu podłączenia wybranych czujników, przycisków i przełączników stosowanych w automatyce przemysłowej.

Aktulności

Skip to content