Integracja układu wizyjnego Sensopart Visor V10 z systemem sterowania robotem Kawasaki RS005L

Autorzy:Mateusz Augustyn
Promotor:dr inż. Stanisław Krenich

Celem pracy było zintegrowanie układu sterowania robota Kawasaki RS005L z kamerą Sensopart Visor V10 oraz opracowanie algorytmu sterowania dla zadania określenia współrzędnych obiektów poprzez analizę ich konturów z użyciem systemu wizyjnego i wykonaniu ruchu robota na podstawie danych pochodzących z inteligentnej kamery. Celem dodatkowym było przeprowadzenie badania wpływu natężenia światła na pracę systemu wizyjnego. W wyniku przeprowadzonego badania otrzymano zalecany zakres wartości natężenia światła.

Aktulności

Skip to content