Modelowanie i symulacja zrobotyzowanego stanowiska spawania ram motocyklowych z wykorzystaniem aplikacji K-Roset

Autorzy: Szymon Baklarz
Promotor: dr inż. Stanisław Krenich

Celem pracy było stworzenie wirtualnego zrobotyzowanego gniazda do spawania ram motocyklowych wzorowanego na rzeczywistym stanowisku i umożliwiającego symulację, optymalizację, przygotowywanie oprogramowania dla robotów Kawasaki oraz szkolenie obsługi. Podczas budowy wirtualnego gniazda wykorzystano biblioteki oprogramowania K-Roset oraz elementy systemu produkcyjnego zaprojektowane w zewnętrznych aplikacjach CAD.

Aktulności

Skip to content