Modernizacja napędów i układu sterowania tokarki dydaktycznej emco

Autor: Kaczorowski Piotr
Promotor: dr inż. Waldemar Małopolski

Celem pracy była modernizacja mechaniczna, budowa i oprogramowanie układu sterowania tokarki dydaktycznej EMCO Compact PC5 . Zmodernizowana tokarka będzie służyć jako pomoc dydaktyczna na zajęciach z metod obróbki ubytkowej i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Aktulności

Skip to content