Sensoryka i sztuczna inteligencja w budowaniu relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną – interfejsy naturalne

Autor: Adam Trzmiel
Promotor: dr inż. Marta Góra

Celem pracy było przeprowadzenie badań z zakresu nowoczesnych interfejsów komunikacji pomiędzy maszyną a człowiekiem. Uwaga autora skupiona została na interfejsach głosowych i kinematycznych stanowiących metody komunikacji bezpośredniej określane jako interfejsy naturalne. Wykorzystane zostały możliwości biblioteki Microsoft SAPI jako uniwersalnego systemu rozpoznawania i syntezy mowy niezależnego od mówcy. Wykorzystanie sensora 3D Microsoft Kinect pozwoliło na przeprowadzenie detekcji ruchu i gestów w środowisku trójwymiarowym, polepszając tym samym skuteczność detekcji obrazu i stwarzając nowe możliwości interpretacji ruchu. W ramach pracy zaimplementowane zostały z powodzeniem rozwiązania realizujące zadanie sterowania i nadzorowania stanu systemu komputerowego oraz zrobotyzowanej platformy mobilnej na przykładzie sześcionożnego robota kroczącego, jak również pozwalające na pomiary dokładności i skuteczności funkcjonowania badanych interfejsów.

Aktulności

Skip to content